Villkor

1. Allmänt

1.1

Rentify.se är en hemsida som drivs av Global Digital Ventures LLC. härefter benämnd “Rentify“.

1.2

Dessa villkor, och andra tilläggsvillkor som det hänvisas till i dessa villkor eller som tillhandahålls på de benämnda webbplatserna, benämns härefter “Villkor“. Villkoren gäller vid användning av webbplatserna, våra tjänster. Villkoren gäller mellan Rentify och varje användare.

1.3

Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om vid var tid gällande villkor för Rentify. Användaren accepterar att Rentify har rätt att ändra Villkoren från tid till annan. Rentify upplyser om väsentliga kommersiella ändringar.

1.4

Rentify äger eller förvaltar inga egna fastigheter. Vår uppgift är enbart att facilitera kontakt mellan bostadssökande och uthyrare, liksom mellan hyresgäster vid bostadsbyte.

1.5

Rentify vill skapa möjligheter för bostadssökande och de som erbjuder bostäder att enkelt komma i kontakt med varandra. Användning av Rentify är i initialläget gratis men Användarna har möjlighet att köpa till tjänster som ger en rad fördelar.

2. Kakor

2.1

Rentify använder kakor (cookies). En kaka är en informations-fil som lagras i användarens dator. Kakor kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

2.2

Kakorna hjälper Rentify att redovisa korrekt besöksstatistik, vilket är viktig information för våra uthyrare och annonsörer. Kakorna hjälper också annonssystemen att hålla reda på vilka annonser som exponerats för en viss webbläsare. Informationen i kakorna ligger också till grund för statistik för de tjänster som använts och uppkopplingstid på Rentify.

2.3

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Utan kakor kommer vissa funktioner och tjänster på Rentify inte längre att kunna fungera optimalt.

3. Betalning och ångerrätt

3.1

Rentify är ett internetbaserat koncept och du kan därför endast beställa tjänster via vår hemsida. Alla priser är inkl. moms och andra avgifter om inte annat anges. Vid köp hos Rentify kan du betala med exempelvis Mastercard, Maestro, VISA eller Electron. När du uppger dina kortupplysningar på hemsidan använder vi en betalningsleverantör med en krypteringstjänst. Rentify har endast åtkomst till att se vilken korttyp som du har använt, samt de fyra sista siffrorna i ditt kortnummer.

3.2

Vid abonnemangsbetalning av en tjänst så dras summan automatisk från ditt kort i början av varje betalningsperiod. Du kan säga upp ditt abonnemang när som helst, dock ej inom de första 24 timmarna p.g.a. tekniska orsaker. Ett avslutat abonnemang förnyas inte längre automatiskt och användaren kommer inte att debiteras för fler abonnemangsperioder, abonnemanget fortsätter dock perioden ut. Redan betalda abonnemangsperioder återbetalas inte. Du kan alltid kontrollera om ditt abonnemang är korrekt avslutat under dina inställningar. På Rentify.se kan du mot betalning få åtkomst till att kontakta hyresvärdar, bostadssökarannonser m.m. genom att köpa ett Verifierings-abonnemang. Abonnemanget kostar för tillfället 499 kr per månad, men kan i vissa perioder vara billigare eller dyrare till följd av särskilda erbjudanden och/eller andra abonnemangsperioder.

3.3

Du har laglig rätt att ångra ett köp inom 14 dagar som börjar löpa omedelbart efter det att du har beställt en tjänst och mottagit information om ångerrätten samt avtalsvillkor. Du har dock inte ångerrätt om tjänsten har påbörjats med ditt samtycke. Rentifys tjänster träder i kraft i det ögonblick betalningen är genomförd. När du genomför betalningen så ger du alltså ditt samtycke till att tjänsten har påbörjats och därmed upphör ångerrätten att gälla.

4. Personuppgifter och sekretesspolicy

4.1

När du använder Rentify accepterar du att dina personuppgifter behandlas i linje med vår  sekretesspolicy, som du kan läsa här.

5. Uppförandekod

5.1

Ditt medlemskap på Rentify och tillhörande login/lösenord är strängt personligt, och det är inte tillåtet att sälja, låna, dela eller på annat vis lämna ut det till andra personer än den du söker en bostad tillsammans med. Medlemskapet får vidare inte användas för konkurrerande, kommersiella ändamål.

5.2

Rentify tillåter inte annonser eller e-postmeddelanden som kan uppfattas som fientliga eller kränkande mot individer, grupper, företag, etc. Detsamma gäller om innehållet kan uppfattas stötande på grund av politiska, sexuella, rasistiska eller religiösa anspelningar, om det har könsdiskriminerande undertoner, eller liknande.

5.3

Rentify förbehåller sig rätten att enbart publicera innehåll på svenska, norska, danska eller engelska.

6. Ansvarsbegränsningar

6.1

Rentify tar inget ansvar för kontraktsskrivning eller avtal som upprättas mellan bostadssökande och uthyrare. Det är upp till bostadssökande och uthyrare att göra en egen bedömning av motparten inför kontraktsskrivning.

6.2

Rentify reserverar sig för eventuella faktafel i annonserna. Annonsörerna ansvarar för att informationen som läggs in är korrekt. Rentify frånskriver sig allt ansvar för avtal eller andra mellanhavanden, som ingås mellan användare. Som Användare åtar du dig att hålla portalen skadelös mot krav på ersättning pga. användargenererat innehåll eller pga. handlingar som strider mot våra Villkor eller i strid med gällande lag samt vid intrång vid immateriella rättigheter.

6.3

Rentify förbehåller sig rätten att utan förvarning redigera eller helt ta bort innehåll, som inte lever upp till våra riktlinjer, samt efter individuell bedömning, att blockera användaren från att använda Rentifys tjänster. Rentify förbehåller sig rätten att utan förvarning redigera/ta bort annonser som inte är ifyllda på korrekt sätt. Vi förbehåller oss vidare rätten att stänga konto utan förvarning om vi misstänker bedrägeri eller på annat sätt missbruk av tjänsten. Vid skälig misstanke om missbruk av Rentifys tjänster förbehåller Rentify sig rätten att läsa korrespondensen mellan bostadssökanden och hyresvärdar som görs via Rentifys system.

6.4

Rentify garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls av Portalen ständigt är tillgängliga. Driftstörningar, underhåll mm kan förekomma som påverkar tillgänglighet och funktion. Rentify ansvarar inte heller för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av våra webbplatser eller dess innehåll. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar, rätta fel och stänga av delar av siten för underhåll och vidareutveckling.

7. Immateriella rättigheter

7.1

Om du annonserar på Rentify blir din annons sökbar via Google och andra sökmotorer.

7.2

Du accepterar att Rentify fritt får förfoga över innehållet utan att du har rätt till ersättning. Denna förfogan inkluderar att ändra i exempelvis beskrivningen eller kopiera innehåll såsom bilder. Rentify förbehåller sig också rätten att göra det användargenererade materialet tillgängligt på andra sidor i eget syfte exempelvis marknadsföring, även om annonsen har tagits bort.

7.3

Användare får skriva ut enskilda sidor från Rentifys webbsidor för enskilt bruk men får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera material eller information utan föregående skriftligt tillstånd från Rentify.


© Rentify.se.